Synchronizacja zegarów

Synchronizacja zegarów stanowi fundamentalny punkt szczególnej teorii względności. Każdy punkt w czasoprzestrzeni jest teoretycznie wyposażony w wirtualny zegar i pozostaje tylko zsynchronizować je, aby otrzymać informację o kolejności zdarzeń. W tym celu wysyłamy sygnał świetlny do punktu zaopatrzonego w zegar i czekamy na jego natychmiastową odpowiedź również w postaci impulsu świetlnego.

Czytaj dalej »

Budowa zegara

j0316552Podstawowa budowa zegara obejmuje cztery zasadnicze segmenty:

* źródła napędu (np. bateria wraz z silnikiem, sprężyna, obciążniki) powodujące działanie zegara

* regulatory chodu (np. wahadło, balans, generator kwarcowy) wywołujące okresowe impulsy

* liczniki cykli (przekładnie zębate, sumator) zliczające impulsy regulatora

* wskaźniki i sygnalizatory (np. wyświetlacze, wskazówki: godzinowa, minutowa i sekundowa; gongi i pozytywki) przekazujące użytkownikowi informacje o upływie czasu

Zobacz Wikipedia, Zegar (czasomierz),
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zegar_(czasomierz)
(dostęp wrz. 8, 2009, 21:27 GMT)

Kiedy przestawiamy zegary?

j0309023

W całej Unii Europejskiej (dyrektywa UE 2000/84/EC ) w ostatnią niedzielę marca o 1:00 czasu uniwersalnego (w zależności od strefy czasowej o 22:00 / 00:00 / 01:00 / 02:00 / 03:00 czasu lokalnego) zegary przestawia się godzinę do przodu, a w ostatnią niedzielę października o 1:00 czasu uniwersalnego (w zależności od strefy czasowej o 23:00 / 01:00 / 02:00 / 03:00 / 04:00 czasu lokalnego), o godzinę do tyłu.

Czytaj dalej »