Kiedy przestawiamy zegary?

j0309023

W całej Unii Europejskiej (dyrektywa UE 2000/84/EC ) w ostatnią niedzielę marca o 1:00 czasu uniwersalnego (w zależności od strefy czasowej o 22:00 / 00:00 / 01:00 / 02:00 / 03:00 czasu lokalnego) zegary przestawia się godzinę do przodu, a w ostatnią niedzielę października o 1:00 czasu uniwersalnego (w zależności od strefy czasowej o 23:00 / 01:00 / 02:00 / 03:00 / 04:00 czasu lokalnego), o godzinę do tyłu.

W Polsce czas letni wprowadzany i odwoływany jest zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia2008 w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009-2011. Poprzednie rozporządzenie regulowało kwestie czasu letniego w latach 2004-2008.

Zgodnie z rozporządzeniem zmiana czasu polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego.

Nie w każdym roku zmieniano czas o tej samej godzinie. Przykładowo z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 1962 czas przesunięty w nocy z 26 maja na 27 maja był z godziny 1:00 na godzinę 2:00.

Czas letni środkowoeuropejski

rok wprowadza się: odwołuje się:
2009 29 marca 25 października
2010 28 marca 31 października
2011 27 marca 30 października
2012 25 marca 28 października
Zobacz Wikipedia, Czas letni,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_letni
(dostęp wrz. 21, 2009, 14:13 GMT).