Budowa zegara

j0316552Podstawowa budowa zegara obejmuje cztery zasadnicze segmenty:

* źródła napędu (np. bateria wraz z silnikiem, sprężyna, obciążniki) powodujące działanie zegara

* regulatory chodu (np. wahadło, balans, generator kwarcowy) wywołujące okresowe impulsy

* liczniki cykli (przekładnie zębate, sumator) zliczające impulsy regulatora

* wskaźniki i sygnalizatory (np. wyświetlacze, wskazówki: godzinowa, minutowa i sekundowa; gongi i pozytywki) przekazujące użytkownikowi informacje o upływie czasu

Zobacz Wikipedia, Zegar (czasomierz),
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zegar_(czasomierz)
(dostęp wrz. 8, 2009, 21:27 GMT)